Przejdź do treści

Paszport biometryczny czyli tak zwany ruch bezwizowy

Obywatele Ukrainy, Gruzji, Mołdawii mogą przekraczać granicę zewnętrzną UE (między innymi granicę z Polską) bez wiz legitymując się jedynie paszportem. W ramach ruchu bezwizowego Ich całkowity pobyt nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180 – dniowego okresu. 90 dni/180 dni będzie każdorazowo liczony od daty przekraczania granicy zewnętrznej UE. Potwierdzeniem daty przekroczenia granicy jest pieczątka z datą w paszporcie. Oznacza to, że cudzoziemiec może przebywać legalnie na terenie Polski 90 dni w ramach ruchu bezwizowego potwierdzając legalność swojego pobytu tylko paszportem. Paszport biometryczny a podjęcie pracy W ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec, może przebywać i pracować legalnie na terenie Polski, jeżeli oczywiście pracodawca uzyska dla niego odpowiedni dokument uprawniający go do pracy. Do takich dokumentów zalicza się oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę. Co zrobić należy zrobić po upływie 90 dni w ramach ruchu bezwizowego? Cudzoziemcy po upływie 90 dni, chcąc nadal wykonywać pracę na terytorium Polski, są zobowiązani uzyskać polski tytuł pobytowy odpowiedni do wykonywania pracy, tj. zezwolenie na pobyt czasowy bądź stosowną wizę. W przypadku nie uzyskania żadnego polskiego tytułu pobytowego cudzoziemiec jest zobowiązany powrócić do swojego kraju na kolejne 90 dni w celu odnowienia dni w paszporcie.

Nasza firma zajmuję się kompleksowymi usługami związanymi z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Wyręczamy Polskich przedsiębiorców w całej procedurze, która może się wydawać nieco skomplikowana. Przejmujemy za pracodawcę wszystkie czynności wraz z reprezentowaniem go w procesie administracyjnym w PUP. Dzięki nam mogą Państwo zaoszczędzić czas i środki finansowe oraz postawić na profesjonalne doradztwo i usługi w zakresie legalizacji pracy i zatrudniania cudzoziemców.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2022 MAHKAM GROUP

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Call Now Button