oferta

Personel tymczasowy
(leasing pracowniczy)

Najlepsza forma pozyskania pracownika dla przedsiębiorcy. Wynajęcie personelu z Agencji Pracy przez pracodawcę użytkownika nad którym to on sprawuje nadzór i kontrolę.

Do naszych obowiązków jako agencji należy:

  • rekrutacja pracowników zgodna z wymaganiami firmy
  • legalizacja pobytu i pracy pracownika
  • wszelkie czynności organizacyjno-administracyjne związane z zatrudnieniem i rozliczaniem pracownika.

Zalety:

przejęcie
wszystkich obowiązków przez agencję pracy

wygodna forma rozliczeń dla pracodawcy na podstawie jednej faktury w miesiącu, wliczanej w koszty działalności Państwa firmy

oszczędność czasu

ograniczenie formalności do minimum

budowlaniec
spawacz

Outsourcing usług i procesów

Outsourcing pracowniczy jest powierzeniem procesów technologicznych oraz produkcyjnych przez Państwa firmę naszej firmie. Polega na realizacji poszczególnych zadań wyznaczonych w umowie, najczęściej związanych ze świadczeniem usług bądź branżą produkcji po przez nasz zakład i naszych pracowników na rzecz Państwa firmy.

Zalety:

brak konieczności kontrolowania kadr

możliwość skupienia się na strategii firmy

wygoda dla pracodawcy

spawacz

Rekrutacja pracowników do branż specjalistycznych

Do naszej oferty należy również rekrutacja pracowników wykwalifikowanych do branż specjalistycznych. Specjalizujemy się między innymi w rekrutacji programistów z Azji.

Zalety:

wysoko wykwalifikowana kadra

oszczędność czasu poprzez wyeliminowanie procesu rekrutacji

wygoda dla pracodawcy

programmer
office4

Legalizacja pracy i pobytu

Dodatkowo oferujemy pracodawcom kompleksową pomoc w zakresie legalizacji pobytu i pracy pracowników, którzy mają zamiar podjąć pracę na terenie Polski bądź innego kraju Unii Europejskiej. Jeśli planujesz zatrudnić cudzoziemców lub chciałbyś przedłużyć ich pobyt w Polsce, zgłoś się do nas. Dopełnimy wszystkich formalności, przygotowujemy dokumenty i udzielimy fachowego wsparcia na wszystkich etapach tej skomplikowanej procedury.
office4