Przejdź do treści

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców

Pracodawca, który zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego zobowiązany jest do zalegalizowania pracy cudzoziemca poprzez wyrobienie odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 5 typów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) które są wydawane przez wojewodę. Najbardziej powszechnymi zezwoleniami na pracę, które są wyrabiane przez Polskich przedsiębiorców jest zezwolenie typu A i B.
Zezwolenia na pracę:

A. wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

B. w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

C. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym;

D. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

E. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy

Nasza firma zajmuję się kompleksowymi usługami związanymi z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Wyręczamy Polskich przedsiębiorców w całej procedurze, która może się wydawać nieco skomplikowana. Przejmujemy za pracodawcę wszystkie czynności wraz z reprezentowaniem go w procesie administracyjnym w PUP. Dzięki nam mogą Państwo zaoszczędzić czas i środki finansowe oraz postawić na profesjonalne doradztwo i usługi w zakresie legalizacji pracy i zatrudniania cudzoziemców.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2022 MAHKAM GROUP

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Call Now Button