Przejdź do treści

Wiza pracownicza

Wizy uprawniające pracownika do wykonywania pracy na terytorium Polski to wizy, w których cel wydania został oznaczony jako:
„05” – wydawana w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
„06” – w celu wykonywania pracy na podstawie innych dokumentów niż wymienione wyżej oświadczenie pracodawcy (dotyczy głównie cudzoziemców zamierzających pracować na podstawie zezwolenia na pracę).
Przepisy przyjmują również zasadę, że dokument pobytowy właściwy do wykonywania pracy ( oczywiście w przypadku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę  ewentualnie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zarejestrowanym w PUP  stanowi każda wiza wydana przez polskie organy:
Wiza typu „C” – wiza Schengen, krótkoterminowa
Wiza typu „D” – wiza krajowa, długoterminowa niezależnie od celu ich wydania oraz każde zezwolenie na pobyt czasowy (oprócz wymienionego w punkcie poniżej).
Wizy, które nie zezwalają cudzoziemcom na pracę:
Cudzoziemiec nie może legalnie pracować, gdy przebywa w Polsce na podstawie następujących typów wiz:
„01” – cel turystyczny;
„20” – korzystanie z ochrony czasowej;
„21” – przyjazd ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe; zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Bardzo często się zdarza, że pracodawcy nieświadomie zatrudniają cudzoziemców posiadających tytuł pobytowy na podstawie wizy typu „01”. W przypadku kontroli straży granicznej lub państwowej inspekcji pracy mogą zostać na pracodawcę nałożone kary finansowe w postaci mandatów.

Nasza firma zajmuję się kompleksowymi usługami związanymi z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Wyręczamy Polskich przedsiębiorców w całej procedurze, która może się wydawać nieco skomplikowana. Przejmujemy za pracodawcę wszystkie czynności wraz z reprezentowaniem go w procesie administracyjnym w PUP. Dzięki nam mogą Państwo zaoszczędzić czas i środki finansowe oraz postawić na profesjonalne doradztwo i usługi w zakresie legalizacji pracy i zatrudniania cudzoziemców.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2022 MAHKAM GROUP

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Call Now Button