Przejdź do treści

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – najprostsza metoda legalizacji pracy cudzoziemca

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców czyli tak zwana procedura uproszczona legalizacji pracy. Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy Polski pracodawca może zatrudnić tylko obywateli sześciu następujących krajów:
– Armenii
– Białorusi
– Gruzji
– Mołdawii
– Rosji
– Ukrainy

Oświadczenia składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź osobiście w urzędzie.
Warunki jakie muszą być spełnione przez cudzoziemca aby PUP mógł zarejestrować oświadczenie:
– cudzoziemiec musi posiadać dokument potwierdzający legalność jego pobytu w Polsce (paszport
biometryczny  lub wizę pracowniczą określona odpowiednim kodem)
– okres wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy. To oznacza, że jeżeli cudzoziemiec przepracował w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 6 miesięcy na oświadczeniu wydanym przez Polskiego pracodawcę, PUP nie będzie miał możliwości wpisania oświadczenia do ewidencji z uwagi na wykorzystane przez cudzoziemca dni legalnego zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
– pracodawca nie może posiadać zadłużeń w US, ZUS ani innych instytucjach

Jakie są obowiązki pracodawcy?
Po wpisaniu przez Państwowy Urząd Pracy oświadczenia do ewidencji oświadczeń, pracodawca może legalnie zatrudnić cudzoziemca. Należy jednak pamiętać o zgłoszeniu do urzędu w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu, informacji o podjęciu lub nie podjęciu pracy przez cudzoziemca (jest do tego specjalny wniosek). Należy uważanie pilnować terminu 7 dni, ponieważ w przypadku przekroczenia tego czasu i nie powiadomienia urzędu, inspekcja pracy może nałożyć kary finansowe.

Nasza firma zajmuję się wyrabianiem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę, wyręczamy Polskich przedsiębiorców w całej procedurze, która może się wydawać nieco skomplikowana. Przejmujemy za pracodawcę wszystkie czynności wraz z reprezentowaniem go w procesie administracyjnym w PUP. Dzięki nam mogą Państwo zaoszczędzić czas i środki finansowe oraz postawić na profesjonalne doradztwo w zakresie legalizacji pracy i zatrudniania cudzoziemców.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2022 MAHKAM GROUP

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Call Now Button